UVILUX 6790-23

Skladištenje

Zaštititi od izravnog sunčevog svjetla. Ne smije se smrznuti. Rok trajanja nalazi se na oznaci. Nakon upotrebe spremnike držite čvrsto zatvorenima.

Suha tvar težinski oko 100 % utežno
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 2 g/l
Razrjeđivač Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu.
Čišćenje TEKNOSOLV 1129-11
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.