UVILUX 6790-23

UV Sprøjtelak

  • Lak

UV-hærdende lak til industriel overfladebehandling af træ og møbeldele.

Industriel overfladebehandling af træ- og møbeldele.

Den afhærdede film er særdeles modstandsdygtig over for kemikalier og fysiske belastninger. VEJLEDENDE MØBELFAKTA - Anvendelsesområde: Stole/senge/hylder: Ekstra høje krav Borde: Høje krav Mindre udsatte overflader: Ekstra høje krav

Opbevaring

Må ikke udsættes for temperaturer over +40 °C. Må ikke udsættes for påvirkning af sollys. Må ikke få frost. Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse.

Tørremetode

Afhærdes under UV lamper.
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 2 g/l
Tørretid - gennemhærdet 25-30 m/min. pr. rør Ga/Hg (80 w/cm).
Fortynder Produktet leveres klar til anvendelse.
Rengøring TEKNOSOLV 1129-11
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Glans 20 afhængig af påført mængde og afhærdningsforhold.