TEKNOWALL 05

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Niemalowane powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Usunąć całkowicie stare powłoki malarskie jeśli były malowane farba kredową lub klejową. Do wygładzania nierówności powierzchni wybierz odpowiednią szpachlę z serii TEKNOSPRO. Suchą szpachlówkę spiaskować i usunąć pozostałości.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nanieść jedną lub dwie warstwy pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,017 - 0,021".

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Konserwacja

Ostateczne formowanie powłoki, w normalnych warunkach odbywa się po upływie 4 tygodni i powłoka osiąga wówczas ostateczną trwałość i twardość. Przed upływem tego czasu z powłoką należy postępować ostrożnie. Powierzchnia może być czyszczona poprzez przetarcie neutralnym (pH 6-8) detergentem. Detergent i inne zanieczyszczenia usunąć poprzez wycieranie i/lub przemywanie wodą. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Unikać grubej szczotki i silnego ścierania. Przed użyciem detergentu zapoznać się z instrukcją stosowania dostarczoną przez producenta.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 39 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/a): 30 g/l. LZO produktu: max. 30 g/l.
Połysk Pełny mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,4 g/ml
Zużycie praktyczne Powierzchnie uprzednio malowane: 7 - 10 m²/l. Szpachlówka i drewniane płyty pilśniowe: 6 - 8 m²/l. Powierzchnie betonowe i tynk: 5 - 7 m²/l.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.
Kolory Baza 1 (biały) i 3, które można barwić w celu uzyskania odcieni z Karty Kolorów Wewnętrznych. Kolory gotowe: NCS S 0500-N. NCS S 0502-Y.
Opakowania Baza 1, baza 3: 2,7 l, 9 l. NCS S 0500-N i NCS S 0502-Y: 10 l.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I BEZPIECZEŃSTWO Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1272/2008 produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Zalecane środki ostrożności podczas stosowania produktu: Unikać kontaktu ze skórą. Stosować odzież roboczą chroniącą przed zachlapaniem farbą. Stosować odpowiednie ochrony oczu przed odpryskami farby. Podczas natrysku unikać wdychania mgły farby. Stosować maskę ochronną z filtrem typu AP. Więcej informacji oraz karta charakterystyki: strona produktowa www.teknos.com
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Znak "Nordic Ecolabel",Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.