TEKNOWALL 05

Helmatt interiørmaling

Vanntynnet akrylmaling for innendørs bruk. Lav sideglans, et veldig fyldig produkt med utmerket dekkevne.

Velegnet for bruk på innvendige vegger og tak i leiligheter og kontorer. TEKNOWALL 05 kan påføres betong, gips, sparkel, murstein og forskjellige overflater på byggeplater. Malingen kan også benyttes på tidligere malte flater med både alkyd og akrylbaserte produkter.

Tekniske datablad

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Rengjør nye flater fra støv og skitt. Vask tidligere malte overflater med RENSA SUPER malingsrens. Matt ned harde eller blanke overflater ved å slipe og fjern deretter støvet. Fjern eventuell gammel maling fra overflater som er malt med lim- eller kalkmaling. For å jevne ut uregelmessigheter i overflaten, velg en passende sparkelmasse fra TEKNOSPRO -serien. Den tørkede sparkel slipes ned og støvet fjernes.

Påføring

Omrøres grundig før bruk. Påfør en eller to ganger med pensel, rulle eller spray. Velegnet Airless dysestørrelse 0,017 - 0,021".

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +5 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %. Ventilasjon under påføring og produktets tørketid påvirker tørkingen.

Vedlikehold

Den endelige herdingen av filmen tar ca. 4 uker under normale omstendigheter, og etter dette oppnås den endelige holdbarheten og hardheten. Før dette må overflaten behandles med forsiktighet. Overflaten kan rengjøres ved å tørke av med et nøytralt (pH 6 - 8) vaskemiddel. Vaskemiddel og skitt fjernes ved å tørke og / eller skylle overflaten med rent vann. Bruk en rengjøringsklut, myk svamp eller lignende til rengjøring. Unngå grov børsting eller kraftig slitasje. Følg fortynning og andre instruksjoner fra vaskemiddelprodusenten når du bruker vaskemidler.

Oppbevaring

Må ikke fryse.
Tørrstoff ca. 39 % by volume
Flyktige organiske forbindelser EU VOC grenseverdi (kat A/a): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l.
Glans Helmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,4 g/ml
Praktisk dekkevne Tidligere malt overflate: 7 - 10 m²/l. Sparklede overflater og trefiberplater: 6 - 8 m²/l. Betong- og gipsoverflater: 5 - 7 m²/l.
Tørketid - støvtørr ½ h
Tynner Vann.
Rengjøring Varmt vann og RENSA BRUSH penselvask. Vask utstyret umiddelbart etter bruk.
Farger Base 1 (hvit) og 3 kan tones til alle nyanser i interiørfargekartet. Ferdige nyanser: NCS S 0500-N. NCS S 0502-Y.
Emballasje Base 1 og 3: 2,7 l, 9 l. NCS S 0500-N og NCS S 0502-Y: 10 l.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. KJEMISKE EGENSKAPER OG SIKKERHET Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forordning (EF) 1272/2008. Anbefalte sikkerhetsforanstaltninger ved bruk av produktet: Unngå unødvendig hudkontakt. Bruk arbeidstøy for å beskytte mot malingssprut. Bruk øyevern for å beskytte mot malingssprut. Unngå å puste inn sprøytetåke under påføringen. Bruk åndedrettsvern, filtertype A P. Mer informasjon og sikkerhetsdatablad: Produktets produktside www.teknos.com
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering,Svanemerket,«Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.