TEKNOWALL 05

Saugos duomenų lapai

Paviršiaus paruošimas

Nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo naujų paviršių. Nuvalykite anksčiau dažytus paviršius „RENSA SUPER“ dažų valikliu. Pašiauškite kietus ar glotnius paviršius smėliuodami ir po to nuvalydami dulkes. Pašalinkite visus senus dažus nuo anksčiau klijiniais dažais ar kalkėmis dažytų paviršių. Išdžiuvęs glaistas yra nušlifuojamas ir pašalinamos dulkės.

Paviršiai

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Tinkamas beorio purkštuvo antgalio dydis 0,017 - 0,021".

Dengimo sąlygos

Paviršius turi būti sausas. Naudojimo ir džiovinimo metu aplinkos temperatūra, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti ne žemesnė +5 ºC, o santykinis oro drėgnumas žemesnis nei 80 %. Džiuvimo procesą paspartintų gera ventiliacija naudojimo ir džiovinimo metu.

Priežiūra

Galutinė dažų plėvelė susidaro per apyt. 4 savaites esant įprastinėms sąlygoms, o po to ji yra ypač patvari ir kieta. Prieš tai su dažytu paviršiumi reikia elgtis atsargiai. Paviršių galima valyti nušluostant neutraliu (pH 6-8) valikliu. Valiklis ir nešvarumai pašalinami nušluostant ir (ar) nuplaunant paviršių švariu vandeniu. Valyti naudokite drėgną šluostę, minkštą kempinę ar panašią valymo priemonę. Nevalykite šepečiu ar labai abrazyviu daiktu. Kai naudojate valiklius, paisykite valiklio gamintojo skiedimo ir kitų instrukcijų.

Laikymas

Neužšaldyti.
Solids abt. 39 % by volume
Volatile organic compound (VOC) ES LOJ ribinė vertė (kat. A /a): 30 g/l. Gaminio LOJ daug. 30 g/l.
Gloss Pilnai matinis
Tinting system Teknomix
Density abt. 1,4 g/ml
Practical spreading rate Anksčiau dažytas paviršius: 7 - 10 m²/l. Glaistytas paviršius ir medžio faneros plokštė: 6 - 8 m²/l. Betoninis ir tinkuotas paviršius: 5 - 7 m²/l.
Thinner Vanduo.
Clean up Šiltu vandeniu ir RENSA BRUSH teptukų valikliu. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite.
Colours Baziniai dažai 1 (baltas) ir 3, kuriuos galima tonuoti išgaunant vidaus dažų kortelėse nurodytus atspalvius. Standartinės spalvos: NCS S 0500-N. NCS S 0502-Y.
Packages Bazės 1 ir 3: 2,7 l, 9 l.
Safety markings Žr. saugos duomenų lapas. CHEMINĖS SAVYBĖS IR SAUGA Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas. Rekomenduojamos saugos priemonės naudojant produktą: Venkite nereikalingo sąlyčio su oda. Naudokite darbo drabužius, kad apsisaugotumėte nuo dažų purslų. Naudokite akių apsaugos priemones, kad apsisaugotumėte nuo dažų purslų. Purškimo metu venkite kvėpuoti purškiama dulksna. Naudokite respiratorių su A P tipo filtru. Daugiau informacijos ir saugos duomenų lapas: Produkto puslapyje www.teknos.com
Approvals & certificates M1 klasifikacija,Nordic Ecolabel,Suomijos Mėlynoji vėliava