TEKNOWALL 05

Sigurnosno tehnički list

Priprema površine

Očistite nove površine od prašine i prljavštine. Ako je površina prethodno obojana, operite ju s RENSA SUPER sredstvom za čišćenje. Sjajne površine je potrebno pobrusiti, a zatim otprašiti. Uklonite svu staru boju s površina koje su obojane bojama na bazi ljepila i sličnim premazima. Obavezno pobrusiti i ukloniti prašinu.

Nanošenje

Prije upotrebe temeljito promiješati. Prikladna veličina mlaznice bezračnog raspršivača 0,017 - 0,021".

Uvjeti kod nanošenja

Površina koja se boja, mora biti suha. Tijekom nanošenja i za vrijeme sušenja temperatura okolnog zraka, temperatura površine i temperatura boje mora biti min. +5° C i relativna vlažnost zraka max. 80%. Dobro prozračivanje tijekom nanošenja i za vrijeme sušenja ubrzava proces sušenja.

Održavanje

Formacija konačnog filma traje 4 tjedna u normalnim uvjetima te se nakon tog perioda postiže konačna trajnost i tvrdoća. Prije toga se obojane površine moraju pažljivo čistiti. Površina se može očistiti brisanjem neutralnim (pH 6 – 8) deterdžentom. Deterdžent i prljavština uklanjaju se brisanjem i/ili ispiranjem površine čistom vodom. Za čišćenje koristiti krpu za čišćenje, meku spužvu i sl. Izbjegavati grubo četkanje ili jako habanje. Slijediti upute proizvođača prilikom razrjeđivanja i upotrebe deterdženta.

Skladištenje

Ne smije se smrznuti.
Suha tvar oko 39 % volumsko
Volatile organic compound (VOC) Granična vrijednost EU HOS (kategorija A/a): 30 g/L. HOS proizvoda: max. 30 g/L.
Sjaj Polu-mat
Sustav za niansiranje Teknomix
Gustoća oko 1,4 g/ml
Praktična potrošnja 6 - 8 m²/l. 5 - 7 m²/l.
Razrjeđivač Voda.
Čišćenje Topla voda i RENSA BRUSH sredstvo za čišćenje kistova. Oprati pribor odmah nakon upotrebe.
Boje Baza 1 i baza 3; moguće toniranje po ton karti za unutarnje boje (Interior Colour Cards). Standardne boje: NCS S 0500-N. NCS S 0502-Y.
Pakiranja Baza 1 i 3: 2,7 l, 9 l. NCS S 0500-N i NCS S 0502-Y: 10 l.
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda. KEMIJSKA SVOJSTVA I SIGURNOST Proizvod nije klasificiran kao opasan prema Uredbi (EC) 1272 / 2008. Preporučene mjere opreza pri upotrebi: izbjegavajte nepotreban kontakt s kožom. Koristite zaštitnu odjeću za zaštitu od prskanja boje. Ukoliko je potrebno, upotrijebiti i zaštitna sredstva za oči. Tijekom nanošenja boje špricom izbjegavati udisanje čestica boje. Upotrijebiti zaštitnu masku s respiratorom, filter tipa A P. Više informacija potražiti na www.teknos.com.
Dozvole & certifikati M1 classification,Nordic Ecolabel,“Finnish key flag” oznaka