TEKNOWALL 05

Täismatt sisevärv

Vesialuseline dispersioonvärv kuivadesse siseruumidesse. Vähene külgpeegeldus, täitevõimeline ja eriti hea katvusega.

Sobib siseseinte ja -lagede värvimiseks elu- ja kontoriruumiides. TEKNOWALL 05 sobib betoon-, krohv-, tellis- ja ehitusplaatpindade värvimiseks. Sobib ka vanade alküüd-ja dispersioonvärvide hooldusvärvimiseks.

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad lihvides ja eemalda lihvimistolm. Eemalda pinnalt vanad liim- ja lubivärvikihid. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit TEKNOSPRO-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pealekandmine

Segada hoolikalt. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintsli, rulli või pihustiga. Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,017 - 0,021".

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Hooldus

Lõplik värvikile moodustumine kestab 4 nädalat, seejärel saavutatakse maksimaalne vastupidavus ja pinnatugevus. Enne seda tuleb värvipinda käidelda ettevaatlikult. Pinda võib puhastada pühkides neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). Pesuaine ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või loputades puhta veega. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Väldi karedat harjamist või tugevat abrasiooni. Järgi pesuvahendi tootja lahjendusnorme ja teisi juhiseid.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 39 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Täismatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,4 g/ml
Praktiline kulu Eelnevalt värvitud pind: 7 - 10 m²/l. Pahtelpinnad ja puitkiudplaat: 6 - 8 m²/l. Betoon- ja krohvpinnad: 5 - 7 m²/l.
Kuivamisaeg - tolmuvaba ½ h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.
Toonid Baasvärvid 1 (valge) ja 3, mis on toonitavad sisevärvikaardi järgi. Tehasetoonid: NCS S 0500-N. NCS S 0502-Y.
Pakendid Baasvärvid 1 ja 3: 2,7 l, 9 l. NCS S 0500-N ja NCS S 0502-Y: 10 l.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) 1272/2008 järgi. Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud: Väldi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset. Väldi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P). Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel www.teknos.ee
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon,Nordic Ecolabel,Soome Võtmelipp