TEKNOWALL 05

Helmat vægmaling

TEKNOWALL 05 er en akryl-dispersionsmaling til indendørs anvendelse. Lav sideglans, fyldig og fremragende dækkeevne.

Malingen anvendes indendørs på vægge og lofter i lejligheder og på kontorer. TEKNOWALL 05 kan påføres på beton, puds, spartel, tegl og forskellige bygningsplader. Kan også anvendes til at overmale gamle alkyd og dispersionsmalinger.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Nye overflader rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med RENSA SUPER grundrens. Hårde eller blanke overflader slibes matte og støvet fjernes. Fjern al gammel maling fra overflader, som er malet med limfarve eller er kalket. Ujævnheder i overfladen spartles med egnet spartelmasse fra TEKNOSPRO serien. Den tørre, spartlede overflade slibes og slibestøvet fjernes.

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse. Påføres 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte. Egnet airless dysestr. 0,017 - 0,021".

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. God ventilation under påføring og tørring fremmer tørringsprocessen.

Vedligeholdelse

Det tager ca. 4 uger inden den endelige malingsfilm er dannet under normale forhold og derefter opnås den endelige holdbarhed og hårdhed. Inden da bør den malede overflade behandles varsomt. Rengøring af overfladen kan foretages med en klud med et neutralt (pH 6-8) rengøringsmiddel. Rengøringsmiddel og snavs fjernes ved aftørring og/eller skylning med rent vand. Anvend en rengøringsklud, blød svamp eller lign. til rengøring Undgå grov børstning eller kraftigt slid. Følg fortyndings- og andre instruktioner fra producenten af rengøringsmidlet, når du anvender rengøringsmidler.

Opbevaring

Må ikke få frost.
Tørstof ca. 39 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/a): 30 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 30 g/l.
Glans Helmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,4 g/ml
Praktisk rækkeevne Tidligere malede overflader: 7 - 10 m²/l. Spartel og træfiberplader: 6 - 8 m²/l. Beton og pudsede overflader: 5 - 7 m²/l.
Tørretid - støvtør ½ h
Fortynder Vand.
Rengøring Varmt vand og RENSA BRUSH penselrens. Udstyret rengøres straks efter anvendelse.
Nuancer Base 1 (hvid) og 3 kan tones i h.t. farverne i interiørfarvekortet. Farver klar til anvendelse: NCS S 0500-N. NCS S 0502-Y.
Emballage Base 1 og 3: 2,7 l, 9 l. NCS S 0500-N og NCS S 0502-Y: 10 l.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. KEMISKE EGENSKABER OG SIKKERHED Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008. Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af produktet: Undgå unødvendig hudkontakt. Brug arbejdstøj til at beskytte mod malingstænk. Brug øjenbeskyttelse til at beskytte mod malingsstænk. Undgå indånding af sprøjtetåge under sprøjtepåføring. Brug åndedrætsværn, filtertype A P. Flere oplysninger og sikkerhedsdatablad: Produktets produktside www.teknos.com.
Godkendelser og certifikater M1 klassificering,Nordic Ecolabel,Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.