TEKNOWALL 05

TEKNOWALL 05 er en akryl-dispersionsmaling til indendørs anvendelse. Lav sideglans, fyldig og fremragende dækkeevne.

Malingen anvendes indendørs på vægge og lofter i lejligheder og på kontorer. TEKNOWALL 05 kan påføres på beton, puds, spartel, tegl og forskellige bygningsplader. Kan også anvendes til at overmale gamle alkyd og dispersionsmalinger.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Nye overflader rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med RENSA SUPER grundrens. Hårde eller blanke overflader slibes matte og støvet fjernes. Fjern al gammel maling fra overflader, som er malet med limfarve eller er kalket. Vi anbefaler, at sprøjtespartlede lofter, som ikke er vandbestandige, skal grundes med opløsningsmiddelbaseret primer f.eks. FUTURA 3 hæftegrunder. Ujævnheder i overfladen spartles med egnet spartelmasse fra TEKNOSPRO serien. Den tørre, spartlede overflade slibes og slibestøvet fjernes. Beton, puds, spartel, tegl, spån-, gips- og fiberplader males direkte med TEKNOWALL 05 vægmaling eller grundes med TEKNOPRIMER 03 primer. Ståloverflader grundes med FERREX AQUA korrosionshæmmende maling.

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse. Fortyndes om nødvendigt med vand. Påføres 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte. Velegnet dysestr. ved airless sprøjtning er 0,017-0,021”.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal males, skal være tør. Under påføring og hærdning skal luftens, malingens og overfladens temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. God ventilation under påføring og tørring fremmer tørringsprocessen.

Opbevaring

Opbevares køligt og frostfrit.
Tørstof ca. 39 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/a): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l
Glans Mat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,4 g/ml
Tørretid - støvtør Efter ½ time
Fortynder Vand
Rengøring Vand. Redskaber rengøres umiddelbart efter anvendelse med vand og grundrengøringsmiddel.
Vaskbarhed og slidstyrke Slidstyrken på den malede overflade er god. Den malede overflade kan vaskes. Våd afvaskning, klasse 1 i h.t. EN 13300 (ISO 11998).
Emballage Base 1: 2,7 l, 9 l Base 3: 2,7 l, 9 l; NCS S 0500-N: 10 l; NCS S 0502-Y: 10 l
Sikkerhedsmærkning Opbevares køligt og frostfrit.
Godkendelser og certifikater M1 klassificering