TEKNOROAD 3059

Farba do znakowania dróg

  • Produkt wodorozcieńczalny

TEKNOROAD 3059 jest szybkoschnącą, matową, wodorozcieńczalną farbą dyspersyjną, która odporna jest na światło i warunki atmosferyczne.

Stosowana na podłoża asfaltowe, nawierzchnie żwirowo-olejowe i powierzchnie betonowe. Do oznakowania dróg, przestrzeni parkingowych i innych przestrzeni transportowych gdzie mamy do czynienia z ruchem.

TEKNOROAD 3059 schnie ekstremalnie szybko. Wówczas gdy panują dobre warunki atmosferyczne można pozwolić na ruch po pomalowanej powierzchni już po upływie 3 minut bez spowodowania uszkodzeń na powłoce. W niższych temperaturach: od 5 do 10°C czas schnięcia jest wydłużony ale nadal wystarczający do oddania farby do użytku. Po aplikacji , przez ok. 20 minut, farba nie jest odporna na wodę dlatego należy wstrzymać się z malowaniem w sytuacji gdy spodziewamy się deszczu. W trakcie deszczu, farba rozpuszcza się w wodzie i może rozprzestrzeniać się na drodze i brudzić pojazdy. TEKNOROAD 3059 spełnia wymagania dla elementów znakowania dróg ustanowione przepisami Fińskej Agencji Transportowej.

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 77 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1300 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 23 g/l
Połysk Mat
Rozcieńczalnik Woda
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda, TEKNOSOLV 9515
Aprobaty i certyfikaty Fińska Administracja Dróg Krajowych