TEKNOROAD 3059

  • Vesialuseline
Kuivainesisaldus ca 77 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1300 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 23 g/l
Läige Matt
Heakskiidud ja sertifikaadid Soome Teedeamet