TEKNOROAD 3059

Tiemerkintämaali

  • Vesiohenteinen

TEKNOROAD 3059 tiemerkintämaali on erittäin nopeasti kuivuva, himmeä, sään- ja valonkestävä vesiohenteinen dispersiomaali.

Käytetään teiden ja vastaavien ajoratojen, paikoitusalueiden, lentokenttien sekä muiden liikenteen vaatimien kohteiden merkintään asfaltti- ja öljysorapinnoille.

TEKNOROAD 3059 tiemerkintämaali on erittäin nopeasti kuivuvaa. Hyvissä sääoloissa voidaan liikenne päästää 3 minuutin kuluttua maalauksen päälle sen sotkeentumatta. Alemmissa lämpötiloissa kuivuminen hidastuu, mutta on tällöinkin riittävän nopeaa, joten maalia voidaan käyttää kevään tai syksyn kylmissä oloissa lämpötilan ollessa esim. +5 - +10°C. Maali on levityksen jälkeen vesiliukoista n. 20 min. joten maalaamista sateen uhatessa on syytä välttää. Liuetessaan sadeveteen maali voi levitä tielle ja aiheuttaa ajoneuvojen tahraantumista. Maali täyttää Väyläviraston asettamat tiemerkintämaalien laatuvaatimukset.

Kuiva-ainepitoisuus n. 77 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1300 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 23 g/l
Kiilto Himmeä
Ohenne Vesi
Välineiden pesu Vesi, TEKNOSOLV 9515
Hyväksynnät & sertifikaatit Liikennevirasto