TEKNOROAD 3059

  • Vandbaseret

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 77 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1300 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 23 g/l
Glans Mat
Godkendelser og certifikater