TEKNOROAD 3059

Suha snov cca. 77 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1300 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 23 g/l
Sijaj Mat
Dovoljenja & certifikati Finska prometna agencija