TEKNOROAD 280

Farba do znakowania dróg

  • Produkt rozpuszczalnikowy

TEKNOROAD 280 jest szybkoschnącą, matową, akrylową farbą do znakowania dróg, która odporna jest na światło i warunki atmosferyczne.

Stosowana na podłoża betonowe, asfaltowe i nawierzchnie żwirowo-olejowe. Do oznakowania dróg, przestrzeni parkingowych i innych przestrzeni transportowych gdzie mamy do czynienia z ruchem.

Farba schnie ekstremalnie szybko. W temperaturach powyżej 20°C, można pozwolić na ruch po pomalowanej powierzchni już po upływie 5 minut bez spowodowania uszkodzeń na powłoce. W niższych temperaturach: od 5 do 10°C czas schnięcia jest wydłużony ale nadal wystarczający do oddania farby do użytku. Farba spełnia wymagania dla elementów znakowania dróg ustanowione przepisami Fińskiej Administracji Dróg Krajowych.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 53 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1200 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 430 g/l
Połysk Mat
System kolorowania Teknotint
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 4039 lub TEKNOSOLV 9514
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 4039 lub TEKNOSOLV 9514
Aprobaty i certyfikaty Fińska Administracja Dróg Krajowych