TEKNOROAD 280

Veimerkemaling

  • Løsemiddelbasert

TEKNOROAD 280 veimerkemaling er en hurtigtørkende, matt, akrylbasert maling som er bestandig mot vær og lys.

Brukt på asfalt og på oljegrus for merking av veier og relaterte motorveier, parkeringsplasser, flyplasser og andre områder med trafikk.

Malingen tørker veldig raskt. Når temperaturen er over +20°C, kan de malte overflatene allerede trafikkeres etter 5 minutter uten fare for skader på malingen. Ved lavere temperaturer blir tørketiden forlenget, men er fortsatt kort nok til at malingen kan brukes selv på vår og høst når temperaturen er f.eks +5°C til +10°C. Ved tilsetning av store mengder fargepasta kan det påvirke tørketiden. TEKNOROAD 280 oppfyller kravene til veimerkemaling som er satt av Finlands Transportforvaltning.

Tekniske datablad

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 53 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1200 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 430 g/l
Glans Matt
Tonesystem Teknotint
Godkjennelser og sertifikater