TEKNOROAD 280

Tiemerkintämaali

  • Liuotinohenteinen

TEKNOROAD 280 tiemerkintämaali on nopeasti kuivuva, himmeä, sään- ja valonkestävä akryylimaali.

Käytetään teiden ja vastaavien ajoratojen, paikoitusalueiden, lentokenttien sekä muiden liikenteen vaatimien kohteiden merkintään betoni-, asfaltti- ja öljysorapinnoille.

Maali kuivuu erittäin nopeasti. Lämpötilan ollessa yli +20°C voidaan liikenne päästää jo 5 minuutin kuluttua maalauksen päälle sen sotkeentumatta. Alemmissa lämpötiloissa kuivuminen hidastuu, mutta on tällöinkin riittävän nopeaa, joten maalia voidaan käyttää kevään tai syksyn kylmissä oloissa lämpötilan ollessa esim. +5 - +10°C. Tuotteen sävyttäminen suurella pastamäärällä saattaa vaikuttaa kuivumisaikaan. Maali täyttävää Liikenneviraston asettamat tiemerkintämaalien laatuvaatimukset.

Kuiva-ainepitoisuus n. 53 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1200 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 430 g/l
Kiilto Himmeä
Sävytysjärjestelmä Teknotint
Ohenne TEKNOSOLV 4039 tai TEKNOSOLV 9514
Välineiden pesu TEKNOSOLV 4039 tai TEKNOSOLV 9514
Hyväksynnät & sertifikaatit Liikennevirasto