TEKNOROAD 280

  • Opløsningsmiddelbaseret

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 53 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1200 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 430 g/l
Glans Mat
Tonesystem Teknotint
Godkendelser og certifikater