TEKNOROAD 280

  • Lösningsmedelsburen

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 53 %
Vikttorhalt ca. 1200 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 430 g/l
Glans Matt
Brytsystem Teknotint
Godkännanden & Certifikat Finska Trafikverket