TEKNODUR 0050

Farba nawierzchniowa poliuretanowa

  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy

TEKNODUR 0050 jest dwuskładnikową, nawierzchniową farbą poliuretanową, z półpołyskiem. Utwardzaczem jest alifatyczna żywica izocyjanianowa.

Przeznaczona do stosowania jako powłoka nawierzchniowa w poliuretanowych systemach powłokowych K27 i K29 na stal i inne metale.

Wyrób tworzy powłokę z półpołyskiem, o doskonałej odporności mechanicznej i na działanie warunków atmosferycznych. Jeżeli wymagana jest znakomita trwałość koloru i połysku farby nawierzchniowej zaleca się dodatkowo zastosować lakier TEKNODUR 0250.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 56 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 870 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 430 g/l
Czas przydatności do stosowania 4 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 9:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 0010
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknomix;Teknotint
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 6 h
Rozcieńczalnik Standardowe rozcieńczalniki: TEKNOSOLV 9521 lub TEKNOSOLV 6220
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOCLEAN 6496
Aprobaty i certyfikaty Aprobata dla sprzętu okrętowego (moduł D),Aprobata dla sprzętu okrętowego (moduł B)