TEKNODUR 0050

Polyuretantäckfärg

  • UV beständig
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen

TEKNODUR 0050 är en tvåkomponent halvblank polyuretantäckfärg med alifatiskt isocyanatharts som härdare.

Används som täckfärg på stål- och metallytor i TEKNODUR-polyuretansystemen K27 och K29

Färgen bildar en halvblank film med god beständighet mot väder och mekaniska påfrestningar. När krav på ytterst god glans- och kulörbeständighet finns, rekommenderas det, att objekten lackeras med TEKNODUR 0250 polyuretanklarlack. Quality-System Approval (Module D) nummer EUFI29-19001263-MED och EC Type-Examination Certificate (Module B) nummer VTT-C-12042-15-17 enligt Marine Equipment Directive (2014/90/EU) för system TEKNOPLAST PRIMER 5 grundfärg + TEKNODUR 0050 eller TEKNODUR 0090 täckfärg.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 56 %
Vikttorhalt ca. 870 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 430 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 9:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0010
Glans Halvblank
Brytsystem Teknomix;Teknotint
Torktid - hanterbar efter 1 h
Torktid - hanterbar efter 6 h
Förtunning Standardförtunningar: TEKNOSOLV 9521 eller TEKNOSOLV 6220
Rengöringsförtunning TEKNOCLEAN 6496
Godkännanden & Certifikat Marine Equipment Approval (Module D),Marine Equipment Approval (Module B)