TEKNODUR 0050

  • 2-komponentna
  • Premaz
Suha snov cca. 56 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 870 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 430 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 9:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0010
Sijaj Polsijaj
Sistem mešanja Teknomix;Teknotint
Dovoljenja & certifikati Marine Equipment Approval (Module D),Marine Equipment Approval (Module B)