TEKNODUR 0050

polyuretan top coat

  • UV-resistent
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert

TEKNODUR 0050 er en to-komponent, halvblank polyuretan topcoat. Herderen er et alifatisk isocyanat harpiks.

Beregnet til bruk som topplakk i TEKNODUR Polyuretanbeleggsystem K27 og K29 på stål og metall.

Malingen gir en halvblank film med gode mekaniske egenskaper og god værbestandighed. Bruk av TEKNODUR 0290 polyuretan klarlakk anbefales når det kreves en ekstra holdbarhet for glans og farve.

Tekniske datablad

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 56 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 870 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 430 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandingsforhold 9:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0010
Glans Halvblank
Tonesystem Teknomix;Teknotint
Godkjennelser og sertifikater Marine Equipment Approval (Module D),Marine Equipment Approval (Module B)