TEKNOCRYL AQUA PRIMER 2788-72

Grunt akrylowy

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Bezpośrednio na metal
  • Grunt
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Produkt jednoskładnikowy

TEKNOCRYL AQUA PRIMER 2788-72 jest szybkoschnącym, jednoskładnikowym, uniwersalnym gruntem wodorozcieńczalnym, który zawiera aktywne pigmenty antykorozyjne.

Dzięki odpowiednim własnościom adhezyjnym i do przemalowania staje się gruntem uniwersalnym na różnego rodzaju podłoża: stalowe, cynkowe i aluminiowe. Grunt może być stosowany jako samodzielne wymalowanie lub stanowić powłokę gruntującą w systemie malarskim, odpornym na kategorie korozyjności C2 a także jako grunt do czasowej ochrony, odporny na kategorie korozyjności C3.

TEKNOCRYL AQUA PRIMER 2788-72 nadaje się do przemalowania wieloma farbami zarówno jedno, jak i dwuskładnikowymi, wodorozcieńczalnymi typu : farby akrylowe, epoksydowe i poliuretanowe a także rozpuszczalnikowymi farbami poliuretanowymi i alkidowymi na bazie ksylenu.

Zawartość substancji stałych abt. 41 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 650 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 40 g/l
Połysk Mat
Czas schnięcia - pyłosuchość po 20 min.
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 20 min.
Rozcieńczalnik Woda
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda