TEKNOCRYL AQUA PRIMER 2788-72

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 1-komponent
  • Vanntynnet
  • DTM (direct-to-metal)
  • Grunning

Forbehandling

Overflatene rengjøres for urenheter som kan være skadelige for overflatebehandlingen og malingen. Dessuten fjernes vannoppløselige salter med passende metoder. Overflatene på forskjellige materialer forbehandles på følgende måte: STÅLOVERFLATER: Fjern glødeskall og rust ved sandblåsing til renhetsgrad SA 2½ (standard ISO 8501-1). Vedheft blir bedre på tynn-plater, hvis overflaten gjøres ru. ZINK OVERFLATER: Varmeforsinkete stålkonstruksjoner som utsettes for vær og vind, kan males hvis overflaten sandblåses (SaS), slik at hele overflaten blir matt. Passende blåsemidler er f.eks. aluminiumoksid og natursand. Maling anbefales ikke til varmeforsinkete konstruksjoner som skal senkes ned i vann eller jord. Til nye galvaniserte tynnplatekonstruksjoner anbefales sandblåsing (SaS). Overflater som er blitt matte pga. vær og vind, kan behandles med passende rensemiddel. ALUMINIUMSOVERFLATER: Overflatene behandles med egnet rensemiddel. Overflater som utsettes for vær og vind, gjøres ru med sandblåsing (AISaS) eller sliping. GAMLE MALTE OVERFLATER SOM ER VELEGNET TIL OVERLAKKERING: Urenheter som kan være skadelige for påføring av maling (f.eks. fett eller salt) må fjernes. Overflatene må være tørre og rene. Gamle, malte overflater som har overskredet overmalingsintervall, må gjøres ru. Forbehandling av skadde deler utføres i henhold til kravene om overflate- og vedlikeholdsmaling Velg sted og tidspunkt for behandlingen slik at den forbehandlede overflaten ikke blir tilsmusset eller fuktig før den påfølgende behandlingen. Andre instruksjoner om overflatens forbehandling, finnes i standardene EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2.

Påføring

Omrøres grundig før bruk. For påføring anbefales airless spray, da man med denne metoden kan oppnå anbefalt filmlagtykkelse med en påføring. Velegnet Airless dysestørrelse 0,013 - 0,018". Malingen sprøytes jevnt til spesifisert lagtykkelse. Vær ekstra nøye ved sprøyting av kanter, hjørner og sveisede kanter. Små områder kan også males med pensel, men i dette tilfellet må et ekstra lag påføres for at oppnå den ønskede lagtykkelsen.

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +15 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 70 %. I tillegg må overflatetemperaturen og produktet være minst +3 °C over luftens duggpunkt. For å unngå alt for rask tørking i begynnelsen bør den relative luftfuktigheten i forbindelse med sprøytingen være over 30 %. Malingens tørketid påvirkes av emnets temperatur, malingens lagtykkelse samt tørketemperatur og ventilasjon. Malingen er tørr når vannet har fordampet fra malingen. Det er svært viktig å ha tilstrekkelig ventilasjon på alle malte overflater. Lave temperaturer og utilstrekkelig ventilasjon hemmer tørkeprosessen.

Oppbevaring

Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares kjølig og i tett lukket emballasje. Må ikke fryse.
Total tørrstoffinnhold ca. 650 g/l
Flyktige organiske forbindelser Se sikkerhetsdatablad.
Glans Matt
Praktisk dekkevne Avhenger av påføringsteknikk, overflateforhold, oversprøyting osv.
Tynner Vann.
Rengjøring Vann. Ved overgang fra løsemiddelbasert til vannbasert maling er det viktig at påføringsutstyr rengjøres nøye: Ved overgang fra vannbasert til løsemiddelbasert maling gjøres dette i omvendt rekkefølge.
Farger
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.