TEKNOCRYL AQUA 2780-00

Zawartość substancji stałych abt. 44 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 667 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 62 g/l
Połysk Mat
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.