TEKNOCRYL AQUA 2780-00

Solids abt. 44 % by volume
Total mass of solids abt. 667 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 62 g/l
Gloss Mat
Packages Verkrijgbaar in verschillende standaard verpakkingsgrootten.