TEKNOCRYL AQUA 2780-00

Õhu toimel kuivav krunt

Õhu toimel kuivav tiksotroopne vesialuseline krunt.

Kasutatakse terase korrosioonikaitseks. Võib kasutada ühekihivärvina – krunt ja pinnavärv ühes tootes.

Annab terasele hea nakke tõttu tõhusa korrosioonikaitse. Hea nake alumiiniumi, tsingi, silumiini, vase, messingi ning mõnede plastikutüüpidega nagu akrüül, PVC, polüstüreen, polükarbonaat, ABS ja SMC. Tiksotroopsus annab eelise paksude kihtide pealekandmisel. Ei sisalda kromaadisisaldusega roostetõrjepigmente.

Kuivainesisaldus ca 44 mahu%
Tahke aine kogumass ca 667 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 62 g/l
Läige Matt
Kuivamisaeg - tolmuvaba ca 30 min
Kuivamisaeg - puutekuiv 1 - 2 h
Kuivamisaeg - sundkuivatamine Soojendatud kuivamine +80 °C/ 50 % RH: Läbikuiv 30 min
Lahusti Vesi
Töövahendite puhastamine Vesi. Vee ja TEKNOCLEAN 6480-00 segu võib samuti kasutada.
Pakendid Saadaval standardpakendites.