TEKNOCRYL AQUA 2780-00

Tørstof ca. 44 % volumen
Total tørstofmasse ca. 667 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 62 g/l
Glans Mat
Emballage Fås i en række standardemballagestørrelser.