INFRALIT PE 8316-08

Farba proszkowa poliestrowa elastyczna

  • Farba proszkowa

INFRALIT PE 8316-08 jest niezawierającą TGIC farbą proszkową opartą na stałej żywicy poliestrowej. W podwyższonej temperaturze farba proszkowa topi się, utwardza i tworzy ostateczną powłokę.

Odpowiednia jako powłoka w przemyśle metalowym do pokrywania obiektów wymagających odporności na warunki atmosferyczne, która nie żółknie pod wpływem ciepła i promieniowana UV. Przykładami zastosowania są obiekty stale eksploatowane na zewnątrz. Stosowanie kolorów metalicznych w ekspozycji na warunki atmosferyczne należy skonsultować z producentem farby proszkowej. INFRALIT PE 8316-08 daje powłokę odporną mechanicznie i chemicznie, o dobrych własnościach antykorozyjnych. Powłoka zachowuje połysk nawet w warunkach zewnętrznych. INFRALIT PE 8316-08 do wtórnego pokrywania na inne farby proszkowe. Tworzy powłokę o dobrej elastyczności w trakcie zginania i kształtowania. APROBATY: Farba spełnia wymagania normy EN 45545-2:2013+A1:2015 dotyczącej ochrony przeciwpożarowej w pojazdach szynowych, w zakresie właściwości palnych materiałów i komponentów. Dotyczy wymagań: R1, R7, R10 i R17 – wartości krytyczne dla poziomu zabezpieczeń: HL1, HL2 i HL3. NFPA 130:2020 Norma dotycząca stałych prowadnic szynowych i systemów kolei pasażerskich, rozdział 8 – Pojazdy - ASTM E 162:2016 Standardowa metoda badania palności powierzchni materiałów przy użyciu promieniującego źródła energii cieplnej - ASTM E 662:2017 Standardowa metoda badania określonej gęstości optycznej dymu wytwarzanego przez materiały stałe

Przygotowanie powierzchni

POWIERZCHNIE STALOWE: Usunąć tłuszcz i brud. Powierzchnie należy oczyścić strumieniowo-ściernie do stopnia czystości co najmniej Sa 2½ (ISO 8501-1) i/lub zastosować odpowiednią wstępną obróbkę chemiczną. POWIERZCHNIE ALUMINIOWE: Usunąć tłuszcz i brud. Następnie chromianować lub zastosować odpowiednią wstępną obróbkę chemiczną. POWIERZCHNIE CYNKOWANE OGNIOWO LUB GALWANICZNIE: Usunąć tłuszcz, brud oraz produkty korozji cynku (biała rdza) przy użyciu np. kąpieli alkalicznej. W zależności od warunków eksploatacji zalecane jest chromianowanie lub odpowiednia wstępna obróbka chemiczna. Wszelkie wtórne kształtowania i zginania powinny być wykonane w ciągu 3 miesięcy od aplikacji. W niskiej temperaturze (poniżej 10 °C) elastyczność i odkształcalność powłoki jest słabsza.

Przechowywanie

Wyrób przechowywany w suchych i chłodnych warunkach, przy temperaturze transportu i przechowywania nie wyższej niż +25°C posiada okres trwałości co najmniej 18 miesięcy. Należy zachować szczególną ostrożność w ciepłej porze roku. Należy unikać przechowywania w pobliżu źródeł ciepła i grzejników w ciężarówkach i magazynach. Nie przechowywać w bezpośrednim nasłonecznieniu. Zalecana data trwałości farby przechowywanej zgodnie z instrukcją znajduje się na etykiecie opakowania.
Połysk Półpołysk
Zużycie praktyczne 6 - 10 m²/kg w zależności od grubości naniesienia.
Natryskiwanie TRIBO/CORONA
Czas utwardzania 10 min/180°C (temperatura metalu)
Kolory Na zamówienie.
Opakowania 15 kg lub 20 kg w zależności od ciężaru właściwego proszku.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. Farba proszkowa nie jest klasyfikowana jako łatwopalna ale z powietrzem jej pyły mogą tworzyć mieszaninę wybuchową, która w razie dostarczenia odpowiedniej energii wybuchnie. Dolna granica wybuchowości dla farb proszkowych wynosi od 20 g/m³ do 80 g/m³ (CEPE, Safe Powder Coating Guideline 8th Edition, 2020). Wentylacja w kabinie malarskiej powinna być taka, ażeby stężenie proszku w powietrzu było niższe niż 50% najniższej wartości wybuchowości. W obliczeniach stężenia proszku w kabinie, proszek naniesiony na elementy nie jest brany pod uwagę. W celu uniknięcia wyładowania proszku w kabinie, w sąsiedztwie przestrzeni pracującej szybkość przepływu powietrza w aparaturze kabinowej nie może spaść poniżej 0,5 m/s. Lakiernik nanoszący pokrycia powinien mieć maskę przeciwpyłową i okulary ochronne. Każde zabrudzenie skóry proszkiem powinno być zmywane wodą z mydłem.
Aprobaty i certyfikaty ASTM E 662:2017,ASTM E 162:2016,EN 45545-2