INFRALIT PE 8316-08

  • Pulver

INFRALIT PE 8316-08 er et TGIC-fri polyester pulver baseret på solid polyester harpiks. Ved højere temperatur smelter pulveret og hærder, så den endelige malingsfilm dannes.

Velegnet til lakering af produkter inden for metalindustrien, som kræver en vejrbestandig belægning, og som ikke gulner ved påvirkning af varme eller ultraviolet lys. Eksempler på brugen af polyester pulvermaling er faste, udendørs konstruktioner. Anvendeligheden af pulvermalingens metalfarver til udendørs brug bør drøftes med producenten. INFRALIT PE 8316-08 danner en mekanisk og kemisk resistent film, som har en god korrosionsbestandighed. Overfladen har en god glansstabilitet, selv under udendørs forhold. GODKENDELSER: EN 45545-2:2013+A1:2015 brandbeskyttelse i jernbanekøretøjer. Kravkategori R1, R7, R10 & R17 - Risikoniveau: HL1, HL2 & HL3. NFPA 130:2020 Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems, Chapter 8 - Vehicles - ASTM E 162:2016 Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source - ASTM E 662:2017 Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials

Forbehandling

STÅLOVERFLADER: Fedt og snavs fjernes. Derudover sandblæstring til mindst renhedsgrad Sa 2½ (ISO 8501-1) og/eller en egnet kemisk overfladebehandling. ALUMINIUMSOVERFLADER: Fedt og snavs fjernes. Derudover kromatering eller alternativt en egnet kemisk overfladebehandling. VARMGALVANISEREDE OG ZINKGALVANISEREDE OVERFLADER: Fedt, snavs og hvid rust fjernes f.eks. ved alkalivask. Afhængigt af eksponeringsforholdene, kan kromatering eller alternativt en egnet kemisk forbehandling også være påkrævet.

Opbevaring

Holdbarhed er mindst 18 måneder under tørre og kølige forhold, når temperaturen under opbevaring og transport er maks. +25 °C. Vær særlig opmærksom i perioder med høje temperaturer. Undgå opbevaring tæt på varmekilder og varmeapparater i lastbiler og på lagre. Må ikke opbevares i direkte sollys. Den anbefalede udløbsdato for pulver, der er opbevaret i henhold til instruktionerne, vises på emballagens etiket.
Glans Halvblank
Praktisk rækkeevne 6-10 m²/kg afhængigt af lagtykkelsen.
Sprøjtning TRIBO/CORONA
Hærdetid 10 min/180°C (metal temperature)
Nuancer Efter aftale.
Emballage 15 kg eller 20 kg afhængigt af pulverets vægtfylde.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. Selve pulveret er flammesikkert, men sammen med luft kan det danne en eksplosiv blanding, som antændes ved tilstedeværelse af tilstrækkelig antændelsesenergi. Den nedre eksplosive grænse for typiske pulverlakker ligger på mellem 20 g/m³ og 80 g/m³ (CEPE, Safe Powder Coating Guideline 8th Edition, 2020). Ventilation af sprøjteboksen bør justeres således, at luftkoncentrationen er mindre end 50 % af den nedre eksplosive grænseværdi. Ved udregning af pulverkoncentrationen i sprøjteboksen er aflejringen af pulver på arbejdsstykket ikke medregnet. For at undgå, at pulver fra boksen flyver ud i de nærliggende arbejdsområder, må luftstrømmens hastighed i boksens åbninger ikke falde til under 0,5 m/s. Sprøjtemalere bør bære støvmasker og beskyttelseshandsker. Stænk af pulver på huden bør vaskes af med vand og sæbe.
Godkendelser og certifikater ASTM E 162:2016,ASTM E 662:2017,EN 45545-2