INFRALIT PE 8316-08

INFRALIT PE 8316-08 yra poliesteriniai milteliniai dažai be triglicidilo izocianurato (TGIC), kietos poliesterio dervos pagrindo. Esant aukštesnei temperatūrai milteliai lydosi, sukietėja ir sudaro galutinę dažų plėvelę.

ATITIKTIES PATVIRTINIMAI: EN 45545-2:2013+A1:2015. Priešgaisrinė apsauga geležinkelio transporto priemonėse. Reikalavimai R1, R7, R10 ir R17 – pavojingumo lygiai HL1, HL2 ir HL3. NFPA 130:2020 Stacionariųjų bėgių ir keleivinių geležinkelių sistemų standartas, 8 skyrius. Transporto priemonės - ASTM E 162:2016 Standartinis medžiagų paviršiaus degumo bandymų metodas, naudojant spinduliuotę kaip šilumos energijos šaltinį - ASTM E 662:2017 Standartinis dūmų, susidarančių dėl kietųjų medžiagų dūmų

Saugos duomenų lapai

Paviršiaus paruošimas

PLIENINIAI PAVIRŠIAI: Pašalinkite riebalus ir nešvarumus. Po to valykite šratavimo būdu bent iki Sa 2½ (ISO 8501-1) paruošimo laipsnio ir (arba) tinkamu pirminiu cheminiu apdorojimu. ALIUMINIO PAVIRŠIUS: Pašalinkite riebalus ir nešvarumus. Po to chromuokite arba naudokite tinkamą pirminį cheminį apdorojimą. KARŠTAI CINKUOTI IR CINKU ELEKTROPOLIUOTI PAVIRŠIAI: pašalinkite riebalus, purvą ir baltąsias rūdis, pvz., plaudami šarmu. Priklausomai nuo poveikio sąlygų, taip pat reikalingas chromavimas arba kaip alternatyva tinka pirminis cheminis apdorojimas.

Laikymas

Laikymo trukmė - ne mažiau kaip 18 mėnesių sausoje ir vėsioje patalpoje, kai temperatūra laikymo metu ir transportavimo temperatūra yra ne didesnė kaip. +25°C. Ypač atsargiai elkitės aukštos temperatūros sezonais. Venkite laikyti šalia šilumos šaltinių ir šildytuvų sunkvežimiuose bei sandėliuose. Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose. Rekomenduojama miltelinės dangos, kuri buvo laikoma pagal instrukcijas, galiojimo data nurodyta ant pakuotės etiketėje.
Gloss Pusiau blizgus
Practical spreading rate 6 – 10 m²/kg, atsižvelgiant į plėvelės storį.
Spraying TRIBO/CORONA
Curing time 10 min/180°C (metal temperature)
Colours
Packages 15 kg arba 20 kg, atsižvelgiant į miltelių savitąjį svorį.
Safety markings Žr. saugos duomenų lapas. Patys milteliniai dažai nėra degūs, bet su oru gali sudaryti sprogų mišinį, kuris esant atitinkamoms sąlygoms gali užsidegti. Tipinių miltelinių dangų apatinė sprogimo riba yra nuo 20 g/m³ iki 80 g/m³ (CEPE, Saugaus miltelinio dažymo gairės, 8-asis leidimas, 2020 m.). Vėdinimas purškimo metu turi būti sureguliuotas taip, kad miltelinių dažų koncentracija ore būtų iki 50 % apatinės sprogumo ribos. Skaičiuojant miltelinių dažų koncentraciją purškimo kameroje nėra atsižvelgiama į ant apdirbamo elemento nusėdusius miltelinius dažus. Siekiant, kad milteliniai dažai nepasklistų iš kameros į aplinkines darbines erdves, oro srauto greitis kameros apertūrose neturi nukristi žemiau 0,5 m/s. Purškėjai turi dėvėti apsaugines kaukes ir pirštines. Užpurškus miltelinių dažų ant odos juos reikia nuplauti vandeniu ir muilu.
Approvals & certificates ASTM E 662:2017,ASTM E 162:2016,EN 45545-2