INFRALIT PE 8316-08

Fleksibelt polyester pulver

  • Pulverlakk

INFRALIT PE 8316-08 er en TGIC-fri polyester pulvermaling basert på solid polyester harpiks. Ved forhøyede temperaturer smelter pulveret, herder og danner den endelige malingsfilmen.

Velegnet til lakkering av produkter innenfor metallindustrien, som krever en værbestandig overflate, og som ikke gulner ved påvirkning av varme eller ultrafiolett lys. Eksempler på bruk er f.eks konstruksjoner som er permanent utendørs. Egnetheten av pulvermalingens metalliske farger til utvendig bruk bør diskuteres med malingsprodusenten. INFRALIT PE 8316-08 danner en mekanisk og kjemisk resistent film, som har god korrosjonsbestandighet. Overflaten har god glansstabilitet, selv under utendørs forhold. INFRALIT PE 8316-08 er designet for forming etter pulverlakkering. Pulver danner en malingsfilm som har god fleksibilitet for bøying og forming. GODKJENNINGER: EN 45545-2:2013+A1:2015 brannbeskyttelse i jernbanekøretøjer. Kravkategori R1, R7, R10 & R17 - Risikonivå HL1, HL2 & HL3. NFPA 130:2020 Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems, Chapter 8 - Vehicles - ASTM E 162:2016 Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source - ASTM E 662:2017 Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials

Forbehandling

STÅLOVERFLATER: Fett og smuss fjernes. I tillegg sprengning minst til forbehandlingsgrad Sa 2½ (SFS - ISO 8501-1) og/eller en egnet kjemisk forbehandling. ALUMINIUMSOVERFLATER: Fett og smuss fjernes. I tillegg kromatering eller alternativt en egnet kjemisk forbehandling. VARMGALVANISERT OG SINK-ELEKTROPOLERT OVERFLATER: Fjern fett, smuss og hvitrust ved f.eks. alkalisk vask. Avhengig av eksponeringsforholdene kreves det også kromatering eller alternativt en passende kjemisk forbehandling. Efterformning och -bockning måste utföras inom 3 månader efter appliceringen. Vid låga temperaturer (under 10 °C) försvagas färgskiktets bockningsbarhet och formbarhet.

Oppbevaring

Lagringstiden er minimum 18 måneder under tørre og kjølige forhold når temperaturen under lagring og transport er maks. +25 °C. Vær spesielt forsiktig under høye temperaturer. Unngå å lagre nær varmekilder og varmeovner i lastebiler og lager. Ikke oppbevar i direkte sollys. Den anbefalte utløpsdatoen for pulverlakken som er lagret i henhold til instruksjonene, vises på pakningsetiketten.
Glans Halvblank
Praktisk dekkevne 6 - 10 m²/kg avhengig av lagtykkelse.
Sprøyting TRIBO/CORONA
Herdetid 10 min/180°C (metall temperatur)
Farger Ihht avtale.
Emballasje 15 kg eller 20 kg avhengig av pulverets densitet.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. Pulveret i seg selv er ikke brennbart, men med luft kan det danne en eksplosiv blanding som i nærvær av tilstrekkelig tenningsenergi kan antenne. Den nedre eksplosjonsgrensen for typiske pulverlakker er mellom 20 g/m³ og 80 g/m³ (CEPE, Safe Powder Coating Guideline 8th Edition, 2020). Ventilering av sprøyteboksen bør justeres sånn at luftkonsentrasjonen er mindre enn 50 % av den nedre eksplosive grenseverdien. Ved beregning av pulverkonsentraasjonen i sprøyteboksen, er avleiringen av pulveret på arbeidsstykket ikke medregnet. For å unngå utslipp av pulver fra sprøyteboksens til tilstøtende arbeidsrom, må luftstrømningshastigheten i sprøyteboksens åpninger ikke falle under 0,5 m / s. Sprøytelakkerer skal bære støvmaske og vernehansker. Spor av pulver på huden bør vaskes av med vann og såpe.
Godkjennelser og sertifikater ASTM E 662:2017,ASTM E 162:2016,EN 45545-2