INERTA 50

  • Warstwa nawierzchniowa

INERTA 50 jest dwuskładnikową, nawierzchniową farbą epoksydową, z połyskiem.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 48 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 700 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 480 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 3:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: INERTA 50 HARDENER
Połysk Połysk
System kolorowania Teknomix;Teknotint