INERTA 50

Epopinnavärv

  • Pinnavärv

INERTA 50 on kahekomponentne läikiv epopinnavärv.

Kasutatakse pinnavärvina keemilises koormuses epokattesüsteemis K17.

Värv talub kemikaalide vesilahuseid, õlisid, rasvu ja lahusteid. Vastupidav kuivale kuumusele kuni +150°C. Värv vastab rootsi standardile SSG 1026-TA.

Kuivainesisaldus ca 48 mahu%
Tahke aine kogumass ca 700 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 480 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 3:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: INERTA 50 HARDENER
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknomix;Teknotint
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 6 h
Kuivamisaeg - täiskõvenenud 7 päeva
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506