INERTA 50

  • Topcoat

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 48 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 700 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 480 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 3:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: INERTA 50 HARDENER
Glans Blank
Tonesystem Teknomix;Teknotint