INERTA 50

  • Topcoat

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 48 % volumen
Total tørstofmasse ca. 700 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 480 g/l
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 3:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: INERTA 50 HARDENER
Glans Blank
Tonesystem Teknomix;Teknotint