EPINOX BOSMAN 77

Farba epoksydowa do gruntowania

  • Produkt antyosmozowy
  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na wodę
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Grunt

Farba epoksydowa do gruntowania, pigmentowana pigmentem płatkowym, grubopowłokowa, tiksotropowa, utwardzająca się w niskich temperaturach (od –10°C), dwuskładnikowa.

Do renowacji jachtów z laminatu w celu zapobiegania zjawisku osmozy. Do zabezpieczania antykorozyjnego kadłubów jachtów stalowych i aluminiowych. Do samodzielnego wymalowania powierzchni wewnętrznych zbiorników (np. zęzowych). Jako międzywarstwa w systemach malarskich epoksydowych lub epoksydowo-poliuretanowych.

Przygotowanie powierzchni

Stopień przygotowania podłoża zależy od jego rodzaju i warunków eksploatacji. Ubytki w podłożu zaszpachlować przy użyciu szpachlówki epoksydowej BOSMAN 1. Powierzchnię przemyć przy użyciu wody z dodatkiem OLIVA CLEANER - powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, soli i kurzu. Podłoże stalowe i aluminiowe powinno być zagruntowane farbą ALU-STEEL PRIMER 2002, a drewniane – rozcieńczonym lakierem WOOD PRIMER 12. Powierzchnię laminatu należy zszorstkować papierem ściernym nie przekraczając 1/3 grubości żelkotu.

Nakładanie

Natrysk bezpowietrzny, pędzel. Przy malowaniu pędzlem może być konieczne nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubości pojedynczej powłoki. Parametry natrysku bezpowietrznego - średnica dyszy: 0,48 - 0,63 mm, ciśnienie w dyszy: 20 - 25 MPa

Warunki podczas nakładania

Minimalna temperatura podłoża: -5°C (powierzchnia wolna od szronu i lodu) oraz co najmniej 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy, minimalna temperatura farby +15°C, temperatura otoczenia nie niżej niż: -10°C, wilgotność względna powietrza najwyżej 95%, dobra wentylacja.
Zawartość substancji stałych abt. 65 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 300 g/l
Czas przydatności do stosowania 2,5 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:20 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: UTWARDZACZ 177
Czas schnięcia - pyłosuchość po 2 godz.
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 8 godz.
Rozcieńczalnik Nie jest wymagane. W razie konieczności (np. zgęstnienie wyrobu) użyć TEKNOSOLV 564.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 564
Opakowania Baza: 0,6 l Utwardzacz: 0,12 l
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki