EPINOX BOSMAN 77

  • Antiosmootne
  • Korrosioonikindel
  • Veekindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 65 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 300 g/l
Segu kasutusaeg 2,5 h (+23 °C)
Segamissuhe 100:20 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: UTWARDZACZ 177