EPINOX BOSMAN 77

  • Korroosionkestävä
  • Vedenkestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pohjamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 65 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 300 g/l
Käyttöaika 2,5 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 100:20 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: UTWARDZACZ 177