EPINOX BOSMAN 77

  • Korrosionsskyddande
  • Vattentät
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 65 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 300 g/l
Pot life 2,5 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 100:20 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: UTWARDZACZ 177