EPINOX BOSMAN 77

  • 2-komponentna
  • Premaz
Suha snov cca. 65 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 300 g/l
Pot life 2,5 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 100:20 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: UTWARDZACZ 177