DRYWOOD OPTI-JOINT XP

Ochrona V-fug

DRYWOOD OPTI-JOINT XP bazuje na połączeniu specjalnie dobranych polimerów i jest odpowiedni jako klej do drewnianych ram okiennych oraz wybranych elementów w oknach i drzwiach w celu utrzymania gotowej stolarki drewnianej w idealnym stanie poprzez uszczelnienie przekrojów poprzecznych i zabezpieczenie kapilar.

DRYWOOD OPTI-JOINT XP jest odpowiedni do powszechnie stosowanego twardego i miękkiego drewna oraz do drewna modyfikowanego chemicznie lub termicznie. Dobra przyczepność do różnych innych materiałów, które mogą być zagruntowane. Produkt wypełnia kapilary nie pieniąc się. Do dobrego sklejenia nie są wymagane długie czasy prasowania ani wysokie ciśnienie prasowania. Pokrywalny przez zwykłe wodorozcieńczalne lakiery do drewna. Pozostaje elastyczny, aby absorbować ruchy na połączeniach powodowane pęcznieniem i kurczeniem się słupka i progu w okresie użytkowania. DRYWOOD OPTI-JOINT XP utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha, czysta i odkurzona.

Warunki podczas nakładania

Maksymalna wilgotność względna 75% Maks. temperatura 35 °C, min. temperatura 15 °C. Należy sprawdzić dopasowanie części, które mają być połączone. Jeśli dopasowanie jest mniejsze niż 0,2 mm, nałożyć minimalną ilość materiału po jednej stronie. Przy dopasowaniu do 1 mm nałożyć dużą ilość Opti-Joint XP z jednej strony. Przy dopasowaniu od 1 do 2 mm nanieść dużą ilość po obu stronach łączenia. DRYWOOD Opti-Joint XP należy nakładać i rozprowadzać ostrożnie na całej powierzchni, łącznie z końcowymi słojami. Nanosić 400 do 1200 ml / m² DRYWOOD Opti-Joint XP, w zależności od chropowatości powierzchni i dopasowania. Należy unikać nakładania nadmiernej ilości materiału, aby zapobiec pękaniu spoiny i oddzielaniu od drewna. Jest to szczególnie ważne w obszarach, z których produkt nie może wypłynąć jak otwory na kołki. Do kołków zaleca się stosowanie kleju PVAc. Należy zapobiegaćj kontaktowi obu klejów. Maksymalny czas od aplikacji do montażu wynosi 15 min. ze względu na tworzenie się skórki DRYWOOD Opti-Joint XP po tym czasie. Części ramy okiennej należy łączyć przy niskim ciśnieniu, najlepiej około 30 bar, nie przekraczającym 50 bar. Zablokowane połączenie narożne itp. należy zabezpieczyć gwoździem lub wkrętem ze stali nierdzewnej, aby zapobiec przemieszczaniu się połączenia przed zestaleniem DRYWOOD Opti-Joint XP. Połączenia oparte na kołkach z zasady tego nie wymagają, chyba że rozmiar lub waga złącza jest bardzo duża lub jeśli łącznik jest bardzo luźny. Poproś o szczegółowe instrukcje pracy z DRYWOOD Opti-Joint XP.

Przechowywanie

Okres trwałości wynosi co najmniej 24 miesiące w nieotwieranym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Nie może zamarzać. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.
Zawartość substancji stałych abt. 95 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 23 g/l
Czas schnięcia - suchość na dotyk Około 1 godzina
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Po użyciu sprzęt oczyścić suchą tkaniną lub odpowiednim detergentem.
Kolory Szary transparentny.
Opakowania 290 ml kardridże (karton 25 sztuk) i 600 ml kiełbasy (karton 20 sztuk).
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Certyfikat KOMO BRL 0819 (20935)