DRYWOOD OPTI-JOINT XP

Joint sealer

DRYWOOD OPTI-JOINT XP er udviklet specielt til at holde samlinger i træ tætte og tørre. DRYWOOD OPTI-JOINT XP er velegnet som lim til vinduesrammer af træ og specifikke dele i vinduer og døre for at holde færdige emner i perfekt stand ved at forsegle endetræ og forhindre revner.

DRYWOOD OPTI-JOINT XP er velegnet til almindelige hårdttræs- og nåletræssorter samt kemisk eller termisk modificeret træ. God vedhæftning til diverse andre evt. grundede materialer. Produktet udfylder revner uden at skumme. Kræver ikke lang pressetid eller højt tryk for at lime. Kan overmales med vandbaserede produkter. Forbliver fleksibel for at kunne absorbere bevægelser i samlingen på grund af kvældning og svind i karm og bundstykke i løbet af emnets levetid. DRYWOOD OPTI-JOINT XP hærder ved hjælp af luftfugtighed.

Forbehandling

Overfladen, som skal behandles, skal være tør, ren og fri for støv.

Påføringsforhold

Maks. relativ luftfugtighed 75 %. Temperatur: Min. +15 °C. maks. +35 °C. Tjek pasformen på delene, som skal samles. Hvis tolerancen er under 0,2 mm, påføres den mindst mulige mængde på en side. Ved tolerance op til 1 mm påføres en stor mængde på en side. Ved tolerance mellem 1 og 2 mm påføres en stor mængde på begge sider, som skal samles. DRYWOOD Opti-Joint XP påføres og fordeles omhyggeligt over hele overfladen inklusive endetræ. Påfør 400 til 1200 ml/m² af DRYWOOD Opti-Joint XP afhængigt af overfladens ruhed og tolerancens bredde. Undgå påføring af overskydende materiale for at undgå at splitte træet. Dette er især vigtigt på områder, hvor det ikke kan flyde ud som f.eks. ved dyvelhuller. Det anbefales at bruge PVAc lim til dyvler. Undgå kontakt mellem de to limtyper. Maksimal tid mellem påføring og samling er 15 min. ellers vil DRYWOOD Opti-Joint XP danne skind. Dele af vinduesrammer bør samles ved lavt tryk, bedst omkring 30 bar og ikke over 50 bar. Fikser hjørnesamlinger og lignende med rustfrit søm eller skrue for at forhindre bevægelse i samlingen inden DRYWOOD Opti-Joint XP størkner. Tappede samlinger behøver som hovedregel ikke en sådan sikring med mindre samlingen er meget stor eller tung eller, hvis pasformen er meget løs. Spørg efter detaljerede påføringsinstruktioner for DRYWOOD Opti-Joint XP.

Opbevaring

Holdbarhed mindst 24 måneder i uåbnet emballage. Må ikke få frost. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse.
Tørstof ca. 95 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 23 g/l
Tørretid - håndteringstør Ca. 1 time
Rengøring Udstyret rengøres efter anvendelse med en tør klud eller egnet rengøringsmiddel.
Nuancer Transparent grå.
Emballage 290 ml patron (kasse med 25 stk.) og 600 ml pose (kasse med 20 stk.).
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater KOMO certifikat BRL 0819 (20935)