DRYWOOD OPTI-JOINT XP

Priprava površine

Obdelovana površina mora biti suha, čista in brez prahu.

Pogoji nanašanja

Shranjevanje

Ne sme zmrzniti. Po uporabi tesno zaprite embalažo.
Suha snov cca. 95 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 23 g/l
Čistilo
Barve
Pakiranje
Varnostna priporočila Glej varnostni list.
Dovoljenja & certifikati