DRYWOOD OPTI-JOINT XP

Forbehandling

Overflaten som skal behandles må være tørr, ren og fri for støv.

Påføringsforhold

Oppbevaring

Må ikke fryse. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk.
Tørrstoff ca. 95 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 23 g/l
Rengjøring
Farger
Emballasje
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater