BIORA AIR

Matowa, oczyszczająca powietrze farba do ścian wewnętrznych

  • Produkt wodorozcieńczalny

Oczyszczająca powietrze wodorozcieńczalna farba akrylowa do suchych pomieszczeń wewnętrznych. Oczyszcza powietrze w pomieszczeniach usuwając aldehydy i przekształcając je w nieszkodliwe związki. Farba jest łatwa w aplikacji i dobrze kryje. Dobra odporność na ścieranie. Wygląd powłoki: mat.

Odpowiednie pomieszczenia w domach to np. pokoje dzienne, sypialnie i korytarze, a w miejscach publicznych i lokalach np. pokoje hotelowe i korytarze, biura i sale lekcyjne. Farba ścienna BIORA AIR może być stosowana na zagruntowane powierzchnie betonowe, gipsowe, korek, cegłę i płyty budowlane. BIORA AIR nadaje się również do przemalowywania starych powłok alkidowych i dyspersyjnych.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

Nowe powierzchnie należy oczyścić z kurzu i brudu. Wcześniej pomalowane powierzchnie oczyścić środkiem do czyszczenia farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie poprzez szlifowanie, a następnie usunąć pył. Z powierzchni, które zostały pomalowane farbą klejową lub wapienną, należy usunąć całą starą farbę. Sufity malowane natryskowo, które nie są wodoodporne, zaleca się zagruntować środkiem gruntującym na bazie rozpuszczalnika, np. gruntem adhezyjnym FUTURA 3. Do wygładzania nierówności powierzchni należy wybrać odpowiedni wypełniacz z serii SILORA. Wyschnięty wypełniacz jest szlifowany, a pył usuwany.

Nakładanie

Powierzchnie betonowe, tynkowe, korkowe, ceglane i płyty budowlane zagruntować farbą podkładową i sufitową BIORA PRIMER. Powierzchnie stalowe są gruntowane farbą antykorozyjną FERREX AQUA. Farbę przed malowaniem dobrze wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć farbę wodą. Nanieść jedną lub dwie warstwy pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Zalecana średnica dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,017 - 0,021".

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas nakładania jak i w okresie schnięcia wyrobu. Dobra wentylacja podczas nakładania i suszenia przyspiesza proces schnięcia.

Konserwacja

Ostateczne utwardzenie powłoki w normalnych warunkach trwa ok. 4 tygodni. Po tym czasie osiągana jest docelowa trwałość i twardość. Przedtem należy starannie zabezpieczyć malowaną powierzchnię. Pomalowana powierzchnia może być czyszczona poprzez przetarcie neutralnym (pH 6-8) detergentem. Detergenty i brud można usuwać poprzez wycieranie i/lub spłukiwanie powierzchni czystą wodą. Do czyszczenia należy używać ściereczki, miękkiej gąbki lub podobnego narzędzia. Unikać szczotkowania szorstkimi przedmiotami lub silnego ścierania. Podczas stosowania detergentów należy przestrzegać wskazówek dotyczących rozcieńczenia i innych instrukcji producenta detergentu.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 37 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) Dopuszczalna wartość LZO (kat A/a): 30 g/l. Zawartość LZO w produkcie: maks. 30 g/l.
Połysk Mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Zużycie praktyczne Nakładana jednorazowo na gładką powierzchnię: 8 - 10 m2/l
Czas schnięcia - pyłosuchość po ½ godziny
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.
Zmywalność i odporność na ścieranie Odporność malowanej powierzchni na ścieranie jest dobra. Odporność na szorowanie na mokro, klasa 1 zgodnie z EN 13300 (ISO 11998).
Opakowania Farba bazowa 1 i 3: 0,9l, 2,7l, 9l.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I BEZPIECZEŃSTWO Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1272/2008 produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Zalecane środki ostrożności podczas stosowania produktu: Unikać kontaktu ze skórą. Stosować odzież roboczą chroniącą przed zachlapaniem farbą. Stosować odpowiednie ochrony oczu przed odpryskami farby. Podczas natrysku unikać wdychania mgły farby. Stosować maskę ochronną z filtrem typu AP. Więcej informacji oraz karta charakterystyki: strona produktowa www.teknos.com
Aprobaty i certyfikaty Nordic Ecolabel,Klasyfikacja M1