BIORA AIR

Matt, õhku puhastav siseseinavärv

  • Vesialuseline

Õhku puhastav vesialuseline akrülaatvärv kuivadesse siseruumidesse. Puhastab siseõhku, eemaldades aldehüüde ja muutes need ohututeks ühenditeks. Värvi on lihtne pinnale kanda ning sellel on hea kattevõime. Hea kulumiskindlus. Matt.

BIORA AIR sobib pindade värvimiseks siseruumides: elu- ja magamistoad, esikud, avalikud ja ühiskondlikud ruumid nagu hotellitoad ja -koridorid, kontorid ja klassiruumid. BIORA AIR seinavärv sobib krunditud betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatpindadele. Lisaks sobib BIORA AIR vanade alküüd- ja dispersioonvärvide ülevärvimiseks.

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest. Eelnevalt värvitud pinnad pestakse RENSA SUPER maalripesuvahendiga ja loputatakse hoolikalt veega. Kõvad või läikivad pinnad lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse. Liim- ja lubivärvidega värvitud pinnad puhastatakse värvist täielikult. Pritspahteldatud laepinnad, mis ei ole veekindlad, soovitatakse kruntida lahustipõhise nakkekruntvärviga FUTURA 3. Pinna ebatasasused pahteldatakse sobiva SILORA-sarja tootega. Kuivanud pahtel lihvitakse ja eemaldatakse lihvimistolm.

Pealekandmine

Betoon-, krohv-, pahteldatud, tellis-, laast-, kips- ja kiudplaatpinnad krunditakse BIORA PRIMER krunt- ja laevärviga. Teraspinnad krunditakse FERREX AQUA roostetõrjevärviga. Enne värvimist segada hoolikalt. Värvi lahjendatakse vajadusel veega. Värv kantakse pinnale rulli, pihusti või pintsliga 1-2 korda. Sobiv õhuvaba-pihusti düüs on 0,017-0,021“.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistööde ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema suurem kui +5°C ja õhu suhteline niiskus peab jääma alla 80 %. Hea ventilatsioon kiirendab värvi kuivamist.

Hooldus

Värvikile lõplik moodustumine normaaltingimustes kestab u 4 nädalat, seejärel on pind saavutanud lõpliku tugevuse. Enne seda tuleb värvipinda hooldada ettevaatlikult. Värvipinda võib puhastada neutraalse pesulahusega (pH 6-8) kergelt pühkides. Pesuaine ja mustus eemaldatakse pühkides ja/või puhta veega loputades. Töövahendina kasutada tolmulappi, pehmet käsna jms. Vältima peab karedat harjamist. Pesuaine puhul järgitakse valmistajapoolseid lahjendus- ja kasutusjuhiseid.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 37 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirarv (kat A/a): 30 g/l . Toote LOÜ: maks. 30 g/l.
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,3 g/ml
Praktiline kulu Ühes kihis pinnale kantuna: 8 - 10 m²/l
Kuivamisaeg - tolmuvaba ½ h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.
Pesu- ja kulumiskindlus Värvipinna kulumiskindlus on hea. SFS-EN 13300-määruse järgi märghõõrdeklass 1 (ISO 11998).
Pakendid Baasvärv 1 ja 3: 0,9 L; 2,7 L; 9 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) 1272/2008 järgi. Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud: Väldi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset. Väldi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P). Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel www.teknos.ee
Heakskiidud ja sertifikaadid Nordic Ecolabel,M1 klassifikatsioon