TEKNODUR PRIMER 8-00

Polyuretaanipohjamaali

  • Korroosionkestävä
  • UV-kestävä
  • Kulutusta kestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pohjamaali

TEKNODUR PRIMER 8-00 on kaksikomponenttinen, niukkaliuotteinen polyuretaanipohjamaali. Kovetteena on alifaattinen isosyanaattihartsi.

TEKNODUR PRIMER 8-00 on korkealuokkainen ja monikäyttöinen pohjamaali teräs-, sinkki- ja alumiinipinnoille. TEKNODUR PRIMER 8-00 on korkeakuiva-aineinen pohjamaali, joka muodostaa tiiviin ja tasaisen kalvon. Se käy pohjustuksena vaativaankin pintamaalaukseen, kuten kuljetuskaluston maalaukseen. Suositellaan käytettäväksi TEKNODUR 100-sarjan pintamaalien kanssa.

Pinnan esikäsittely

Käsiteltäviltä pinnoilta poistetaan esikäsittelyä ja levitystä vaikeuttavat epäpuhtaudet sekä vesiliukoiset suolat lian- ja rasvanpoistomenetelmin. Pinnat esikäsitellään materiaalikohtaisesti seuraavasti: TERÄSPINNAT: Valssihilse ja ruoste poistetaan suihkupuhdistamalla ruosteenpoistoasteeseen Sa 2½ (SFS-ISO 8501-1). Ohutlevypinnan karhentaminen parantaa maalin tartuntaa alustaan. YLIMAALAUKSEEN SOVELTUVAT VANHAT MAALIPINNAT: Maalausta haittaavat epäpuhtaudet (esim. rasva ja suolat) poistetaan. Pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat. Vanhat, maksimipäällemaalattavuusajan ylittäneet maalipinnat tulee lisäksi karhentaa. Vauriokohtien esikäsittely tehdään alustan ja huoltomaalauksen vaatimusten mukaisesti. ALUMIINIPINNAT: Pinnat käsitellään RENSA STEEL peltipesulla. Säärasitukseen joutuvat pinnat karhennetaan lisäksi pyyhkäisysuihkupuhdistuksella (AlSaS) tai hiomalla. SINKKIPINNAT: Ilmastorasitukseen tulevat kuumasinkityt teräsrakenteet voidaan maalata mikäli pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan muokkaantunut himmeäksi. Sopivia puhdistusmateriaaleja ovat esim. alumiinioksidi ja luonnonhiekka. Standardin ISO 12944-5 mukaisesti upotusrasitukseen tulevien kuumasinkittyjen kohteiden maalausta ei suositella. Upotusrasitukseen joutuvien sinkittyjen kohteiden maalaamisesta tulee keskustella erikseen Teknoksen kanssa. Uudet sinkityt ohutlevyrakenteet suositellaan käsiteltäväksi pyyhkäisysuihkupuhdistuksella (SaS). Himmeiksi ilmastoituneet pinnat voidaan käsitellä myös RENSA STEEL peltipesulla. Esikäsittelyn paikka ja ajankohta tulee valita siten, ettei käsitelty pinta likaannu tai kostu ennen jatkokäsittelyä. Lisätietoja esikäsittelystä ja huoltomaalauksesta on Teknoksen käsikirjassa "Korroosionestomaalauksen käsikirja". Opastavia tietoja pinnan esikäsittelystä löytyy standardeista EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2. Konepajapohjamaali: Tarvittaessa soveltuu KORRO E epoksikonepajapohjamaali.

Käsittelyohje

KOMPONENTTIEN SEKOITUS: Kerralla sekoitettavaa määrää arvioitaessa on otettava huomioon seoksen käyttöaika. Muoviosa ja kovete sekoitetaan keskenään oikeassa sekoitussuhteessa ennen levitystä huolellisesti astian pohjaa myöten. Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja pinnan ominaisuuksien heikkenemistä. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Maaliruisku ja sekoitusastiat puhdistetaan ennen käyttöä maalille soveltuvalla ohenteella. Halutusta kalvonpaksuudesta riippuen ruiskutetaan 1 - 2 maalikerrosta, jolloin kuivakalvonpaksuudeksi tulee 40 - 100 µm. Kuivumisen jälkeen pinta voidaan hioa (kuivahionta P280/P320, vesihionta P600/P800).

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Lisäksi käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään 3°C yli ilman kastepisteen.

Varastointi

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa. Kovete reagoi ilman kosteuden kanssa. Varastoitava viileässä ja kuivissa sisätiloissa, tiiviisti suljetuissa astioissa. Varastointiaika on rajoitettu.

Levitysmenetelmät

Ilmattoman ruiskun suutin 0,010 - 0,018".
Kiintoainepitoisuus n. 990 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 400 g/l
Käyttöaika 3 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 8:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0010
Kiilto Puolikiiltävä
Käytännön riittoisuus Arvot riippuvat mm. maalausmenetelmästä, pinnan laadusta sekä ruiskumaalauksessa kohteen rakenteesta johtuvasta ohiruiskutuksesta.
Pölykuiva 30 min kuluttua
Kosketuskuiva 3 h (ISO 9117-5:2012)
Drying time – forced drying 60°C / 1 h
Ohenne Vakio-ohenne: TEKNOSOLV 9526.
Välineiden pesu TEKNOCLEAN 6496
Värisävyt Valkoinen.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. Tuotteen kovete ja käyttövalmis seos sisältävät isosyanaatteja. Ilmanvaihdon ollessa puutteellinen sekä erityisesti ruiskutusmaalauksen yhteydessä suosittelemme raitisilmanaamarin käyttöä. Lyhytaikaisessa tai väliaikaisessa työssä voidaan käyttää hengityksen suojainta yhdistelmäsuodattimella A2-P2. Tällöin tulee huolehtia silmien ja kasvojen suojaamisesta. Koveteastia on avattava varovasti, koska astiaan saattaa varastoitaessa kehittyä painetta.