TEKNODUR PRIMER 8-00

  • Korrosion beskyttende
  • UV-resistent
  • Slidstærk
  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Grunding

Hærderen er en alifatisk isocyanat harpiks.

Forbehandling

Overfladerne rengøres for urenheder som kan være skadelige for forbehandling og påføring. Desuden fjernes vandopløselige salte med passende metoder. Overfladerne på de forskellige materialer forbehandles som følger: STÅLOVERFLADER: Fjern glødeskaller og rust ved sandblæsning til renhedsgrad SA 2½ (standard ISO 8501-1). Gøres overfladen ru på tyndplader forbedres malingens vedhæftning til overfladen. GAMLE MALEDE OVERFLADER VELEGNET TIL OVERLAKERING: Urenheder som kan være skadelige for påføring af malingen (f.eks. fedt og salte) fjernes. Overfladerne skal være tørre og rene. Gamle, malede overflader, som har overskredet den maksimale overmalbarhed, skal gøres ru. Forbehandling af beskadigede dele udføres i henhold til kravene for overflade- og vedligeholdelsesmaling. ALUMINIUMSOVERFLADER: Overfladerne behandles med RENSA STEEL rengøringsmiddel. Overflader, som udsættes for vejrliget, gøres ru med sandsvirpning (AISaS) eller slibning. ZINKOVERFLADER: Varmforzinkede stålkonstruktioner som udsættes for vejrliget kan males, hvis overfladen sandsvirpes (SaS), så hele overfladen bliver mat. Egnede blæsemidler er fx aluminiumoxyd og natursand. I h.t. ISO-standarden 12944-5 anbefales det ikke at male forzinkede konstruktioner, som skal nedsænkes i vand eller jord. Ved maling af sådanne objekter kontaktes Teknos særskilt. Til nye forzinkede tyndpladekonstruktioner anbefales sandsvirpning (SaS). Overflader, som er blevet matte på grund af vejrliget kan behandles med RENSA STEEL rensemiddel. Vælg sted og tidspunkt for behandlingen under hensyntagen til, at den forbehandlede overflade ikke bliver snavset eller fugtig inden den efterfølgende behandling. Øvrige instruktioner vedrørende overfladens forbehandling findes i standarderne EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2. Shopprimer:

Påføring

BLANDING AF KOMPONENTER: Tag hensyn til blandingens potlife, når mængden, som skal blandes på en gang, beregnes. Inden påføring blandes base og hærder i det rette forhold. Rør omhyggeligt ned til bunden af beholderen. Utilstrækkelig omrøring eller forkert blandingsforhold resulterer i mangelfuld hærdning og dårligere filmegenskaber. Omrøres grundigt inden anvendelse. Sprøjtepistol og beholder rengøres inden anvendelse med en fortynder, der passer til malingen.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Derudover skal temperaturen på overfladen, der skal behandles, og produktet være mindst +3 °C over luftens dugpunkt.

Opbevaring

Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevares køligt i tætsluttende emballage. Hærderen reagerer med luftfugtighed. Opbevares køligt og tørt indendørs i tætsluttende emballage. Lagerstabiliteten er begrænset.

Påføringsmetode

Egnet airless dysestr. 0,010 - 0,018".
Total tørstofmasse ca. 990 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 400 g/l
Pot-life 3 h (+23 °C)
Blandingsforhold 8:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0010
Glans Halvblank
Praktisk rækkeevne Afhænger af påføringsteknikken, overfladeforhold, overspray osv.
Tørretid - støvtør 30 min (ISO 9117-3:2010)
Tørretid - håndteringstør 3 h (ISO 9117-5:2012)
Fortynder Standard fortynder: TEKNOSOLV 9526.
Rengøring TEKNOCLEAN 6496
Nuancer Hvid.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. Hærderen og den færdige blanding indeholder isocyanater. I dårligt ventilerede rum og specielt ved sprøjtepåføring anbefales anvendelse af friskluftmaske. Ved kort eller midlertidigt arbejde kan en maske med A2-P2 filter anvendes. I dette tilfælde skal øjne og ansigt beskyttes. Hærderen bør åbnes med forsigtighed, da der kan opstå overtryk under opbevaringen.