TEKNODUR PRIMER 8-00

  • Pret koroziju aizsargājošs
  • Izturīgs pret ultravioleto starojumu
  • Nodilumizturīgs
  • Grunts

Surface preparation

TĒRAUDA VIRSMAS: Notīriet velmēšanas plāvu un rūsu, tīrot ar strūklu, līdz sagatavotības kategorijai Sa 2½ (standarts ISO 8501-1). Plānu plātņu virsmas padarīšana raupja uzlabo krāsas liptspēju pie pamatnes. ALUMĪNIJA VIRSMAS: Virsmas, kas pakļautas laikapstākļu iedarbībai, tiek padarītas raupjas, izmantojot apstrādi ar vienmērīgu strūklu (AlSaS) vai smilšpapīru. CINKA VIRSMAS: Piemēroti tīrīšanas līdzekļi ir, piem., alumīnija oksīds un dabīgas smiltis. Sagatavošanas laiks un vieta jāizvēlas tā, lai sagatavotā virsma pirms secīgās apstrādes nekļūtu netīra vai mitra. Papildu norādošo informāciju par virsmas sagatavošanu var atrast standartos EN ISO 12944-4 un ISO 8501-2.

Application

Neatbilstoša samaisīšana vai nepareiza maisījuma attiecība ir nepilnīgas sacietēšanas un pasliktinātu pārklājuma īpašību cēlonis. Pirms lietošanas līdzeklis labi jāsamaisa.

Application conditions

Apstrādājamajai virsmai jābūt sausai. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa temperatūra, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +5°C un relatīvais gaisa mitrums zem 80%. Turklāt krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt par vismaz 3°C augstākai par apkārtējā gaisa rasas punktu.

Storage

Stabilitāte uzglabāšanā ir redzama etiķetē. Cietinātājs reaģē ar gaisa mitrumu. Glabāt vēsā un sausā vietā cieši noslēgtā kārbā.

Application methods

0,010 - 0,018".
Total mass of solids abt. 990 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 400 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Mixing ratio 8:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0010
Gloss Pusspīdīga
Practical spreading rate Vērtības ir atkarīgas no uzklāšanas metodes, virsmas apstākļiem u. tml.
Thinner Standarta šķīdinātāji: TEKNOSOLV 9526.
Clean up TEKNOCLEAN 6496
Colours Balts.
Safety markings Skatīt drošības datu lapu. Krāsas cietinātājs un gatavais krāsas maisījums satur izocianātus. Vāji ventilētās vietās un īpaši tad, ja krāsu klājat izsmidzinot, iesakām lietot svaiga gaisa masku. Īslaicīgā vai pagaidu darbā var lietot masku ar kombinēto filtru A2-P2. Kārba ar cietinātāju jāatver piesardzīgi, jo uzglabāšanas laikā tajā var būt izveidojies spiediens.